วิธีการใช้เพชรเพื่อเรียกเสื้อผ้าในสวนเรื่อง

วิธีการใช้เพชรเพื่อเรียกมอนสเตอร์เสื้อผ้าในสวนเรื่อง ตำ…