รหัสไทยสำหรับโทรศัพท์มือถือแอปเปิ้ลไม่แสดงร้านไทย

บัตรไทยสำหรับโทรศัพท์มือถือแอปเปิลไม่แสดงไทยสโตร์,บัตรไ…